Sunday, October 23, 2016

Cà phê sáng chủ nhật

Sunday, October 23, 2016
lafunie_00242

lafunie_00246 

Mình thuộc dạng bị ghiền cà phê nhưng lại sợ đắng, nên toàn phải thêm sữa vào. Nếu dùng sữa tươi không đường thì thường thêm Chocolate sauce thành Mocha, còn sữa đặc thì thành cafe sữa VN thuần túy rồi.
lafunie_00241 lafunie_00245

No comments:

Post a Comment

Back to Top