Saturday, August 27, 2016

Chiều thư thả

Saturday, August 27, 2016
lafunie_00251

Nhân dịp nhỏ em tặng cho túi bánh - trông hình dáng thì giống waffle nhưng không phải - nên pha tách trà, kèm thêm chút sữa và thư thả với quyển sách mới mua

lafunie_00252 lafunie_00249 lafunie_00250

No comments:

Post a Comment

Back to Top