Monday, September 21, 2015

Waffle bằng khuôn Silicon

Monday, September 21, 2015
Waffle

Với việc mua một chiếc máy nướng waffle mắc tiền và cồng kềnh, tại sao bạn lại không mua khuôn waffle bằng silicon và thử công thức này xem sao.

Waffle
Waffle
Waffle

Recipe tại đây nha.

No comments:

Post a Comment

Back to Top