Wednesday, October 7, 2015

On a rainy day

Wednesday, October 7, 2015

Mưa rơi rả rích.

Mỗi lần phấn khích một điều gì đó, mình lại không ngủ được chỉ vì lúc nào cũng suy nghĩ về nó.
Sáng nay còn nghĩ blogger khó xài, nhưng mà ngồi mò một hồi thì cũng không quá khó khăn.
Quyết tâm lập blog vì cảm thấy hiện tại việc làm ctv của báo không như mình mong đợi, nên thôi thà làm vì đam mê, share lên đây để có một cuốn recipe và diary cho bản thân.
Hy vọng nó sẽ không sớm bị "vứt xó" :)

No comments:

Post a Comment

Back to Top