Tuesday, May 12, 2015

Mini donuts

Tuesday, May 12, 2015
Mini Donut_1

Với 5 phút trộn bột và 20 phút để chiên bánh, thành phẩm là những chiếc bánh nhỏ nhắn, giúp cho bữa trà chiều của bạn thêm phần ngọt ngào.

Mini Donut_2
Mini Donut_0

Recipe HERE

No comments:

Post a Comment

Back to Top