Sunday, May 10, 2015

Pancake cho ngày của mẹ

Sunday, May 10, 2015
Pancake_1


Hôm nay là chủ nhật thứ 2 của tháng 5, là ngày của mẹ. Sáng mẹ dậy sớm đi chợ nên kế hoạch "breakfast in bed" bị phá sản. Đành đợi mẹ đi chợ về rồi ăn sau vậy vì dù gì thì mẹ cũng chưa kịp ăn gì mà.

Pancake_9
Pancake_10

Recipe HERE

No comments:

Post a Comment

Back to Top